Sunarni, S., & Maturbongs, M. (2018). Bioekolagi BIOEKOLOGI IKAN GULAMAH (Argyrosomus japonicus) DI DAERAH STUARI PESISIR PANTAI KOTA MERAUKE. JURNAL SUMBERDAYA AKUATIK INDOPASIFIK, , 35-42. doi:10.30862/jsai-fpik-unipa.2018.Vol.2.No.1.46