Sembel, Luky, & Jemmy Manan. " Sea Water Quality Assessment Based on Tidal Condition in Sawaibu Bay Manokwari." JURNAL SUMBERDAYA AKUATIK INDOPASIFIK [Online], (2018): 1-14. Web. 21 Jul. 2019